I samklang med naturen

Vi vidtar aktivt åtgärder för att förebygga och minimera miljöpåverkan. Samtliga tvättmedel är godkända enligt ”Bra miljöval”, doseringen av tvättmedel är datoriserad och vattenförbrukningen minimerad. Hela vår verksamhet, från kontor och tvätteri till energi och transporter är i detalj genomarbetad för att skona miljön. Kontinuerliga investeringar i utrustning och miljö- och kvalitetsteknik gör att vårt tvätteri idag har en mycket avancerad produktionsanläggning, som skonsamt och ekonomiskt tvättar alla typer av arbetskläder, textilier, entrémattor och skor.

Kvalitet i alla led

Vi lägger stor vikt vid att vara ett pålitligt och kvalitetsmedvetet företag. Vi har långa trygga samarbeten med våra kunder och våra ledstjärnor är god service och hög flexibilitet. Vi samarbetar även med flera väletablerade företag med stora krav på kvalitet och service. Vi har också ett mångårigt samarbete med majoriteten av våra leverantörer,

vilket garanterar att vi ständigt har tillgång till den bästa tekniken och de bästa produkterna. Samtliga uthyrningstextilier som vi erbjuder håller fin kvalitet och är framtagna för bästa möjliga komfort, utseende och funktion. Vi hjälper självfallet till med att ta fram och provtvätta olika kundanpassade textilier utöver de som ingår i standardsortimentet.


Certifieringar

Ställer du miljökrav på dina leverantörer? Då kan du lita på Rikstvätt Bengtsfors. Vi uppfyller Svanens miljökrav för energi- och vattenförbrukning, kemikalier, avfallshantering och emballage samt för eget gods. Vi är också mycket noga i valet av tvättmedel och med vår sortering för återvinning.

Vi arbetar systematiskt med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster och miljön. Vi är certifierade enligt ISO 9001 – kvalitet, ISO 14001 – miljö och ISO 45001 – arbetsmiljö.

Certifieringarna innebär att vårt ledningssystem, som inkluderar processer, arbetssätt, miljö och arbetsmiljö, är godkända enligt ISO-standarden.


ISO 9001

ISO 9001 är en standard som ger vägledning och verktyg för företag och organisationer som vill se till att deras produkter och tjänster konsekvent möter kundens krav och att kvaliteten förbättras konsekvent.

ISO 14001

ISO 14001 är ett miljöcertifikat som ställer krav på ansvarstagande i miljöfrågor. Det fokuserar på specifika tillvägagångssätt som revisioner, kommunikation, märkning och livscykelanalys samt miljöutmaningar med klimatförändringar.

ISO 45001

Certifieringen syftar till att förebygga olyckor och sjukdomar för att försäkra sig om personalens arbetsmiljö och hälsa. Standarden hjälper också till att lyfta hälso- och säkerhetsfrågor till ledningen. Den sätter fokus på riskbedömning och analys för att metodiskt minska antalet olyckor.

Svanen

Svanen är Nordens officiella miljömärkning sedan 1989. Organisationen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det betyder att man bedömer vilken miljöbelastning en produktgrupp eller tjänst har. Kraven skärps kontinuerligt, vilket driver omställningen till ett hållbart samhälle steg för steg.

Vill du ta del av senaste nytt?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev