Hygien och komfort för säker vård

Att tvätta textilier i rätt temperatur är lätt. Svårare är det att lyckas med efterhanteringen, så att rent gods inte hamnar på smutsiga ytor. Lika svårt kan det vara att kontrollera att personalen byter regelbundet och bär rena arbetskläder. För att kunna följa Hälso- och Sjukvårdslagen och Vårdförbundets rekommendationer är ett professionellt tvätteri i princip nödvändigt.

Snyggt för alla

Vi erbjuder ett brett sortiment av arbetskläder och textilier för alla verksamheter inom vård och omsorg, sjukhus, hemsjukvården, äldreboende och palliativ vård. Det finns arbetskläder för alla kategorier. Du kan välja direkt från vårt standardsortiment, eller hitta passande kläder bland specialmodellerna, till exempel operationskläder. Det är dina behov och önskemål som styr.

Vårdförbundets rekommendationer

  • Arbetskläder ska enbart bäras på arbetsplatsen. Privata kläder får inte användas.
  • Bär alltid arbetsdräkt med kortärmad överdel.
  • Byt arbetsdräkten dagligen och när den blivit våt eller smutsig.
  • Arbetsdräkten ska tvättas i tillräckligt hög temperatur.
  • Tvätta inte arbetsdräkten i hemmet.
Källa: ”Rätt klädd och rena händer inom vård och omsorg”

Vad säger lagen?

Den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. De nya reglerna framgår i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien.
Läs Socialstyrelsen regler i länken nedan

Vårdkläder

KONTROLL ONLINE

Ytterligare en fördel med att anlita oss är att alla plagg får en streckkod och läggs in i ett onlinesystem. Varje gång ett plagg kommer in för tvätt blir det registrerat. På så sätt har du alltid full kontroll över var plagget befinner sig – hos användaren, i transport eller i tvätteriet. Systemet kan enkelt visa antal insatta plagg, antal tvättar, tidpunkt då nya plagg satts in samt kostnadsuppföljning.
Vårdkläder

MILJÖVÄNLIG TVÄTT

Våra tvätterier bedriver sin verksamhet för att främja en hållbar utveckling för miljön. Detta innebär att tvätterierna ska minska sin påverkan på miljön i alla led, från kemikalier, produktion och avfallshantering till användning av energi och vatten. Alla våra tvätterier är Svanenmärkta och uppfyller Svanens tuffa miljökrav. För oss är det en självklarhet att jobba hållbart på ett sätt som skyddar våra naturresurser, våra medmänniskor och vår planet.

Vårdkläder

NOGGRANN PROCESS

När du hyr och tvättar textilier och arbetskläder hos oss försäkrar du dig om god hygienisk standard för alla. Våra anläggningar har toppmoderna maskiner för tvätt, torkning och mangling samt noggranna rutiner för packning. Er leverans är alltid kvalitetskontrollerad.

Snyggt för alla

Vi erbjuder ett brett sortiment av arbetskläder och textilier för alla verksamheter inom vård och omsorg, sjukhus, hemsjukvården, äldreboende och palliativ vård. Det finns arbetskläder för alla kategorier. Du kan välja direkt från vårt standardsortiment, eller hitta passande kläder bland specialmodellerna, till exempel operationskläder. Det är dina behov och önskemål som styr.

Vårdförbundets rekommendationer

  • Arbetskläder ska enbart bäras på arbetsplatsen. Privata kläder får inte användas.
  • Bär alltid arbetsdräkt med kortärmad överdel.
  • Byt arbetsdräkten dagligen och när den blivit våt eller smutsig.
  • Arbetsdräkten ska tvättas i tillräckligt hög temperatur.
  • Tvätta inte arbetsdräkten i hemmet.
Källa: ”Rätt klädd och rena händer inom vård och omsorg”

Vad säger lagen?

Den 1 januari 2016 kommer de hygienregler som redan gäller inom sjukvården även att gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. De nya reglerna framgår i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2015:10) om basal hygien.
Läs Socialstyrelsen regler i länken nedan

Vårdkläder

KONTROLL ONLINE

Ytterligare en fördel med att anlita oss är att alla plagg får en streckkod och läggs in i ett onlinesystem. Varje gång ett plagg kommer in för tvätt blir det registrerat. På så sätt har du alltid full kontroll över var plagget befinner sig – hos användaren, i transport eller i tvätteriet. Systemet kan enkelt visa antal insatta plagg, antal tvättar, tidpunkt då nya plagg satts in samt kostnadsuppföljning.
Vårdkläder

MILJÖVÄNLIG TVÄTT

Våra tvätterier bedriver sin verksamhet för att främja en hållbar utveckling för miljön. Detta innebär att tvätterierna ska minska sin påverkan på miljön i alla led, från kemikalier, produktion och avfallshantering till användning av energi och vatten. Alla våra tvätterier är Svanenmärkta och uppfyller Svanens tuffa miljökrav. För oss är det en självklarhet att jobba hållbart på ett sätt som skyddar våra naturresurser, våra medmänniskor och vår planet.

Vårdkläder

NOGGRANN PROCESS

När du hyr och tvättar textilier och arbetskläder hos oss försäkrar du dig om god hygienisk standard för alla. Våra anläggningar har toppmoderna maskiner för tvätt, torkning och mangling samt noggranna rutiner för packning. Er leverans är alltid kvalitetskontrollerad.

Vill du ta del av senaste nytt?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev