Hållbarhetsarbete

Miljötänket hos Rikstvätt Bengtsfors/Karlskoga går djupt sedan länge. Det är en övertygelse företaget har och som omfattar alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar för en ansvarsfull och värdeskapande balans mellan våra kunders och intressenters behov, omtanke om vår miljö, människorna vi påverkar och en sund ekonomi.

Vårt strå till stacken

Vi är medvetna om att dagens textilproduktion kräver mängder med resurser i form av råvarumaterial, energi, kemikalier och vatten. Denna resursanvändning har en stor och negativ påverkan på miljön och klimatet. Vi är också medvetna om att nyproduktionen av textil ökar samtidigt som textilierna används i allt mindre utsträckning. Vi vill vara med och vända den utvecklingen! En av de viktigaste åtgärderna för att minska miljöpåverkan från textilproduktion är att förlänga livslängden på de textilprodukter som redan är tillverkade. Här kan vi göra skillnad!

Smart tvätt- och hyrservice

Vårt arbetssätt är cirkulärt ifrån grunden och har varit så i många decennier. Vi äger textilierna och hyr ut dem till våra kunder, på så sätt kommer de till användning av flera, om och om igen. Vi sköter om hela processen; från hämtning av smutsigt gods, till tvätt, lagning, kvalitetskontroll samt leverans av rena fräscha textilier/artiklar.

Vi använder oss av smarta tvättprocesser som förlänger livslängden på våra textilier. Med kalibrerad utrustning och styrda processer tar vi vara på och återvinner överskott av kemi, värme och vatten så långt det är möjligt idag. På detta vis förvaltar vi våra textilier på ett smart och ansvarsfullt sätt. Men vi nöjer oss inte här utan trampar vidare på nya stigar för att hela tiden bli bättre.

Att ge kunderna tillgång till textil utan att äga medför flera fördelar såsom minskad nyproduktion av textil, möjlighet till ett varierat sortiment och att tvätteriet tar hand om kostnaderna för inköp av textil samt ansvar för återbruk av uttjänta artiklar.

Vi tål att synas i sömmarna

I stället för att möta enstaka konsumtionsbehov med låg nyttjandegrad av en textilprodukt med lång livslängd, så gör vi precis det motsatta. Vår tjänst tillgodoser ett stort samhälleligt behov samtidigt som vi i vårt cirkulära flöde erbjuder våra kunder miljömärkta textilprodukter med lång livslängd och hög nyttjandegrad. Det är något vi är stolta över!

Att erbjuda högsta möjliga kvalitet handlar om så mycket mer än bara ett felfritt lakan. Det handlar om att behålla kundernas förtroende och se till att de är nöjda med den tjänst vi tillhandahåller. Men det handlar också om den underbara känslan av att krypa ner i en nybäddad säng eller att känna sig hel och ren på jobbet, vilket möjliggör 100% fokus på att göra sitt allra bästa i sin arbetsroll.

Kvalitet betyder transparens och ansvar för att minimera vår miljöpåverkan utifrån de förutsättningar vi har. Vårt kvalitetsarbete mäts också bland annat med hjälp av antalet registrerade returer.

Ladda ner vår hållbarhetsbroschyr

Broschyr Hållbarhetsarbete

Ladda ner vår hållbarhetsbroschyr

Broschyr Hållbarhetsarbete


Visste du att...

vår produktion processar cirka 5000 ton tvätt och 10 miljoner artiklar per år?