Livsmedelskläder i Dalarna med omnejd

För dig som arbetar med livsmedel och använder livsmedelskläder är hygien A och O. För att kunna följa livsmedelsindustrins tydliga regler och förordningar är ett professionellt tvätteri i princip nödvändigt.

Kontrollerade tvättprocesser för livsmedelskläder

Att tvätta textilier i rätt temperatur är lätt. Svårare är det att lyckas med efterhanteringen, så att rent gods inte hamnar på smutsiga ytor och minska kontamineringen. Lika svårt kan det vara att kontrollera att personalen byter regelbundet och bär rena arbetskläder.

Vi märker upp alla kläder så spårbarhet finns, vi kan även personmärka om man önskar det, på så sätt har man bättre koll på att personalen uppfyller reglerna som ställs, vi har koll på antal tvättar, vi lagar och byter ut.

Det räcker det inte att arbetskläderna är funktionella och bekväma, du ska kunna lita på att de är absolut rena också. Med vår kontrollerade tvättprocess och noggranna rutiner för hantering av tvätten kan vi erbjuda en hög hygienisk standard. Med rätt service blir det enklare att göra rätt.