Mål för ständig utveckling

Vår verksamhet ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas, rätt kvalitet på våra produkter och tjänster ska säkerställas och vår verksamhet ska bedrivas med hänsyn till den anställdes hälsa och risker i arbetet.

miljo icon liten

Miljöpolicy

Vår verksamhet ska bedrivas så att en hållbar utveckling för miljön främjas. Som övergripande riktlinjer för verksamheten finns en miljöpolicy. Denna är utgångspunkt vid fastställandet av miljömål i företaget och innefattar åtta punkter.

kvalitetspolicy icon liten

Kvalitetspolicy

Lima Tvätten strävar efter att säkerställa rätt kvalitet på produkter och tjänster. Våra mål ska vara mätbara och realistiska. Vi följer Rikstvätts kvalitetspolicy som sammanfattas i följande punkter.

arbetsmiljöpolicy icon liten

Arbetsmiljöpolicy

Rikstvätt är verksamt inom tvätt- och uthyrningsservice av textilier såsom linne, yrkeskläder, handdukar, mattor o.dyl. till hotell, företag och institutioner. Försäljning av textilier samt hygienprodukter förekommer också.

integritetspolicy icon liten

Integritetspolicy

För oss på Lima Tvätten är din integritet viktig. Vi vill att du alltid ska kunna känna dig trygg med att vi som din leverantör hanterar dina personuppgifter på ett korrekt och säkert sätt.