50 års erfarenhet av textiltvätt

Företaget startades redan i början av 1950-talet, som en andelstvätt för byborna i Lima. De privata medlemmarna nyttjade tvättinrättningen för en mindre slant per gång, och snart attraherades även turistverksamheterna i området. Under 1970-talet började anläggningar uppe på Sälenfjällen att efterfråga tvättjänster från föreningen och utvecklingen under 1970-, 80- och 90-talen följde i stort den övriga utvecklingen på fjället.

I slutet av 1990-talet började anläggningarna på fjället mer och mer efterfråga hyra av bäddlinne. Då den dåvarande föreningen inte hade finansiella möjligheter att erbjuda detta, tappades kunder och resultatutvecklingen drabbades negativt. Ombildning av föreningen till aktiebolag skedde år 2000 med hjälp av ett antal privatpersoner och Lima Utveckling AB och något år senare blev man medlemmar av samarbetsorganisationen Rikstvätt. Inom denna organisation samarbetas främst kring inköpshantering, marknadsföring och produktions-erfarenheter.

Riksomfattande avtal kan därigenom tecknas med stora hotell och anläggningskedjor där då Lima Tvätten hanterar kunderna inom främst Dalarna. Idag ägs Lima Tvätten AB av familjen Hans Andersson och Marianne Sköldner Andersson. 2013 flyttade företaget in i nybyggda ändamålsenliga industrilokaler och samtidigt genomfördes större maskininvesteringar, vilket gör att företaget idag har mycket stor kapacitet. I och med investeringarna har även förbrukningen av bl.a. vatten, energi och kem optimerats.

Vill du ta del av senaste nytt?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev